Sekretessvillkor

Länkar:

Allergans sekretessvillkor Arbetssökande

Dessa villkor gäller från och med den 1 november 2012.

Allergans sekretessvillkor

Allergan samlar in personuppgifter för att kunna assistera dig och kommunicera med dig. Allergan har åtagit sig att respektera integriteten hos besökare på deras webbsidor samt att skydda deras personliga information. Dessa sekretessvillkor förklarar hur Allergan samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter och besvarar dina specifika frågor om sekretess och säkerhet. Orden "personlig information" i den form de används i dessa sekretessvillkor avser både "personligt identifierbar information" och "icke-personligt identifierbar information", och båda beskrivs nedan.

Dessa sekretessvillkor gäller driften av europeiska webbsidor som länkar direkt till dessa villkor. Allergans globala dotterbolag utanför Europa kan ha ytterligare sekretessvillkor som är specifikt utformade enligt lagarna i dessa länder i fråga.

Personligt identifierbar information

1. Definition av personligt identifierbar information

Allergan samlar endast in personligt identifierbar information på begäran och förutsatt att du frivilligt lämnar ut dylik information på denna webbplats. Personligt identifierbar information är all information som kan användas för att identifiera dig, såsom ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.

2. Så här använder Allergan personligt identifierbar information.

Allergan kan använda din personligt identifierbara information i olika kommersiella syften, såsom att:

 • Svara på eventuell förfrågningar om information, produkter, tjänster, vilket omfattar hantering av dina nätkonton hos oss samt tillhandahålla garantier för vissa produkter;
 • Erbjuda dig allmän hälsovårdsinformation (som till exempel information om vissa sjukdomstillstånd), samt information om våra produkter och tjänster;
 • Tillhandahålla annonsnyhetsbrev och erbjudanden på produkter och tjänster;
 • Administrera reklamkampanjer som till exempel lotterier, belöningar och rabattkampanjer;
 • Avgöra om du är behörig att ta emot vissa produkter, tjänster eller program;
 • Utveckla vårt affärsförhållande med dig ifall du väljer att ingå ett affärsförhållande eller professionellt förhållande med Allergan;
 • Avgöra om du är en lämplig kandidat ifall du ansöker om ett jobb via vår arbetsförmedling;
 • Använda i våra forsknings- och utvecklingsinsatser; och
 • För andra dagliga affärssyften såsom administration av betalningar och hantering av konton, produktutveckling, kontraktshantering, administration av hemsidor, genomförande, analyser, förebyggande av bedrägerier, bolagsstyrning, redovisning och juridisk efterlevnad.

1. Skäl till varför Allergan i vissa fall lämnar ut identifierbar information

Allergan kommer inte att sälja, lämna ut eller på något annat sätt sprida din personligt identifierbara information till utomstående för deras marknadsföringssyften. Allergan kommer endast att lämna ut din personligt identifierbara information i enlighet med gällande lagar och regler.Vi kan till exempellämna ut din personligt identifierbara information i följande fall:

 • Vi kan lämna ut din personligt identifierbara information med ditt tillstånd eller på de sätt som du önskar.
 • Vi kan lämna ut din personligt identifierbara information till våra dotterbolag och samarbetspartners för marknadsföring av produkter. Dessa partners kan endast använda din personligt identifierbara information för de syften som anges i dessa villkor.
 • Vi kan lämna ut din personligt identifierbara information till våra tjänsteleverantörer, vilka enligt lag eller avtal är skyldiga att skydda dina personuppgifter och endast får använda dem i enlighet med våra anvisningar. Vi kan till exempel lämna ut din personligt identifierbara information till leverantörer som utför databehandlingstjänster eller andra tjänster som vi beställt.
 • Vi kan även lämna ut personlig identifierbar information där så behövs för att påverka försäljning eller överlåtelse av företagstillgångar, för att utreda juridiska frågor, hävda våra rättigheter, skydda vår egendom, eller skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller vid behov för att stödja extern revision, efterlevnad och funktioner i fråga om bolagsstyrning.
 • Vi kan även lämna ut personlig identifierbar information i samband med en rättslig angelägenhet som kräver samarbete med myndigheter och där lagen kräver det.

Observera att vi också kan lämna ut information som inte är personligt identifierbar. Vi kan till exempel offentliggöra rapporter som innehåller aggregerad och statistisk information om våra kunder. Dessa rapporter skulle inte innehålla någon information som gör det möjligt för mottagaren att kontakta, lokalisera eller identifiera dig.

Icke-personligt identifierbar information

1. Definition av information som inte är personligt identifierbar

Allergan samlar (om möjligt) in information om din webbläsartyp och ditt operativsystem, allmän loggningsinformation om din server samt IP-adress. Denna typ av information (som inte går att härleda till en viss individ) ställs samman för att få fram data som till exempel det sammanlagda antalet besök på våra hemsidor och domännamnen på våra besökares internetleverantörer. Vi använder denna information, som bevaras i samlad form, för att få en bättre förståelse för hur våra besökare använder våra hemsidor, så att vi kan förbättra dem och de tjänster vi erbjuder. Vi kan komma att lämna ut denna insamlade information till utomstående, men vi lämnar aldrig ut någon personligt identifierbar information under denna process.

2. Cookies och annan datainsamlingsteknik.

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobilapplikationer kan vi komma att samla in viss information på automatisk väg med hjälp av olika tekniker som till exempel cookies, pixeltaggar, analysverktyg för webbläsare, loggar och webbsignaler.

När du exempelvis besöker vår webbplats kan vi placera cookies på din dator. Cookies är små textfiler som olika webbplatser skickar till din dator eller andra enheter som är uppkopplade till internet för att kunna identifiera just din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar på din läsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du kommer tillbaka. De hjälper oss även att personanpassa upplevelsen och upptäcka vissa typer av bedrägeri.

Allergan använder sk. flash cookies (även kallade lokalt lagrade objekt), Microsoft Silverlight och liknande tekniker för att personanpassa och förbättra din nätupplevelse i enlighet med normerna i the Network Advertising Initiative.Adobe Flash Player är ett program som tillåter snabb utveckling av dynamiskt innehåll, till exempel videoklipp och tecknade filmer. Flash cookies (och liknande applikationer) använder teknik för att komma ihåg inställningar, preferenser och bruk som liknar webbläsarkakor, men som hanteras via ett annat gränssnitt än det som din webbläsare tillhandahåller. För information om hur du hanterar flash cookies, besök Adobes webbplats på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html eller besök www.adobe.com. För att hantera cookies, läs Microsofts sekretessvillkor på http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/privacy.aspx eller besök www.microsoft.com

Pixeltaggar och webbsignaler är små grafiska bilder som placeras på webbsidor eller i våra e-postmeddelanden och gör det möjligt för oss att avgöra om du har utfört en viss åtgärd. När du går in på dessa sidor eller öppnar eller klickar på ett e-postmeddelande kommer pixeltaggarna och webbsignalerna att skapa ett meddelande om denna åtgärd. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att mäta gensvaret på våra meddelanden och förbättra våra webbsidor och kampanjer.

Vi samlar in många olika typer av information från cookies och andra tekniker. Vi kan till exempel samla in information om den enhet du använder för att besöka vår webbplats, din typ av operativsystem och webbläsare, domän, och andra systeminställningar, samt det språk ditt system använder och det land och den tidszon där din enhet befinner sig. Våra serverloggar registrerar dessutom IP-adressen till den enhet som du använder för att ansluta till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheterna använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet. Vi kan också samla in information om vilken webbplats du besökte innan du kom till Allergan och vilken webbplats du besöker efter att du lämnat vår webbplats.

I många fall används den information som vi samlar in med hjälp av cookies och andra verktyg endast på ett icke identifierbart sätt utan hänvisning till personligt identifierbar information. Vi använder till exempel information som vi samlar in om alla användare av våra webbsidor i syfte att optimera våra webbsidor och förstå trafikmönster på webbplatserna.

I vissa fall associerar vi information som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik med din personligt identifierbara information. Dessa sekretessvillkor styr hur vi använder denna information när vi associerar den till din personligt identifierbara information.

Allergan har samarbete med utomstående reklamföretag för att placera reklam på denna och andra webbsidor och för att utföra spårnings- och rapporteringsfunktioner för denna webbplats och andra webbplatser. Dessa utomstående reklamföretag kan komma att placera cookies på din dator när du besöker vår webbplats eller andra webbsidor så att de kan visa personanpassad reklam för dig. Dessa utomstående reklamföretag samlar inte in personuppgifter under denna process och vi lämnar inte ut några personuppgifter till dem under denna process. Dessa sekretessvillkor täcker dock inte de insamlingsmetoder som dessa leverantörer använder eller hur de använder denna information. För ytterligare information om marknadsföring av utomstående, gå in på the Network Advertising Initiative (NAI) på www.networkadvertising.org.

Hantering av personuppgifter

1. Dina valmöjligheter

Du har alltid möjlighet att begränsa den information du lämnar till Allergan, men om du väljer att inte tillhandahålla viss efterfrågad information kan det förhindra din åtkomst till vissa tjänster, erbjudanden och innehåll på våra webbplatser. Du kan också begränsa den kommunikation som Allergan skickar till dig genom att följa några enkla steg för bortval. Följ instruktionerna i våra e-postmeddelanden om du vill avstå från viss kommunikation.

Du kanske kan hantera kakinställningar eller helt välja bort cookies och andra tekniker för insamling som används genom att justera inställningarna på din webbläsare. Alla webbläsare är olika. I "hjälpavdelningen" i din webbläsare kan du läsa om kakpreferenser och andra sekretessinställningar som kanske är tillgängliga för dig.

2. Tillgång och riktighet

Allergan vidtar alla rimliga åtgärder för att lagra aktuella och korrekta personuppgifter. Allergan respekterar även din rätt att komma åt och korrigera dina personuppgifter. Du kan uppdatera dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss via e-post på [privacy@allergan.com], eller direkt genom att logga in på ditt internetkonto, i förekommande fall. Du kan också skriva till oss på den adress som anges i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan. Om du skickar oss ett brev, var god bifoga ditt namn, adress, e-postadress och utförlig information om de ändringar som du vill göra.

3. Informationssäkerhet

Allergan har infört ett program för informationssäkerhet som innehåller administrativa, tekniska och fysiska kontroller avsedda att skydda din personliga information i rimlig utsträckning från otillåten användning och obehörig informationsutlämning. Förutom de åtgärder som vidtagits av Allergan rekommenderar vi att du skyddar eventuella lösenord eller identifierare som du använder för att få åtkomst till Allergans webbsidor.

4. Information till bosatta i länder utanför USA - Internationell dataöverföring

Allergans huvudkontor finns i USA. Dina personuppgifter kan komma att inhämtas från eller överföras till USA eller till våra dotterbolag och databehandlare i andra länder. När du tillhandahåller oss personlig information samtycker du till att dylik information kan överföras till USA. Eventuellt anser inte ditt land att USA tillhandahåller tillräckligt sekretessskydd för dina uppgifter. Vi kommer alltid att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet i enlighet med dessa villkor oavsett var de behandlas eller lagras.

5. Utomståendes sekretessvillkor

Dessa sekretessvillkor gäller endast Allergans bruk och utlämning av information. Vi tillhandahåller i vissa fall länkar till externa webbplatser eller tredje partsannonser som har sina egna villkor för sekretess, datainsamling, och användning samt praxis för utlämning av information. Våra oberoende återförsäljare, leverantörer och affärspartners har också sina egna sekretessvillkor. Vi uppmuntrar dig att noga läsa de integritetsvillkor som tillhandahålls av utomstående part innan du tillhandahåller dem någon information eller drar fördel av ett erbjudande eller en reklamkampanj.

6. Barns integritet

Allergans webbplatser och applikationer är inte avsedda för barn och vi samlar aldrig medvetet in personuppgifter om personer under 18 år. Om du misstänker att ditt barn besöker vår webbplats, kontakta oss på [privacy@allergan.com] så kommer vi att undersöka och radera alla eventuella olämpliga uppgifter.

7. Ändringar av dessa sekretessvillkor

Vi kan med jämna mellanrum komma att uppdatera dessa sekretessvillkor i takt med att våra sekretessrutiner ändras eller förnyas. Vi kommer att lägga ut ett meddelande på vår webbplats när vi gör viktiga ändringar i våra sekretessvillkor. Om förändringarna dessutom väsentligt kommer att påverka hur vi använder eller lämnar ut tidigare insamlade personuppgifter kommer vi att meddela dig om ändringen genom att skicka ett meddelande till den primära e-postadress som är kopplad till ditt konto.

8. Så här kontaktar du oss

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om våra sekretessrutiner, dina sekretessalternativ eller dessa sekretessvillkor. Du kan alltid kontakta oss via internet på[privacy@allergan.com]. Du kan nå oss per brev adresserade till adressen nedan. Om du skickar brev, bifoga ditt namn, adress, e-postadress och information om kommunikation som du inte är intresserad av.

Allergan, Inc.
Till: Den juridiska avdelningen
Integritetskontoret
2525 Dupont Drive
Irvine, CA 92612 USA

Jobbansökningar

Om du har ansökt om anställning hos Allergan kommer den personliga information som du skickat in tillsammans med din ansökan att användas till att behandla och pröva din ansökan. Allergan kommer inte att sälja den information som finns i din ansökan till tredje parter för att användas i marknadsföringssyfte. Vi kan dock komma att dela informationen i dina ansökningar med rekryterare, konsulter, advokater, bakgrundstjänster och våra samarbetspartners. Informationen på din ansökan kan också användas för vissa lagstadgade, efterlevnads- och juridiska ändamål, i överensstämmelse med dessa sekretessvillkor.

I den utsträckning de personliga uppgifter som du lämnar till oss innehåller information om: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller övertygelser, religiösa övertygelser, medlemskap i en fackförening eller ett politiskt parti, fysiska eller psykiska hälsotillstånd, sexliv, dom (eller anklagelse) för ett brott eller liknande förfaranden, vitsord eller utbildningsnivå, godkänner du uttryckligen att Allergan får hantera sådana uppgifter i samband med din jobbansökan och för andra syften som beskrivs häri.

Beslut om anställningar och andra personalrelaterade beslut hos Allergan görs i USA. När du skickar informationen till oss via internet, skickar du den till USA, där den kommer att underkastas det skydd som amerikansk lagstiftning erbjuder och som kan skilja sig från lagarna i ditt land, och det är möjligt att ditt land kan anse att amerikansk lagstiftning inte tillhandahåller fullgott integritetsskydd.Om du inte samtycker till att den ansökningsinformation som du skickar in endast ska vara underkastad amerikansk lag, kommer Allergan inte att godta din ansökan.